Các vị trí quảng cáo tại OPhim.Me

Nhằm hỗ trợ quý đối tác có một cái nhìn tổng quan về các vị trí quảng cáo tại ophim.net, chúng tôi đã tổng hợp lại các vị trí như sau:

Vị trí:

1. Header.

 • Vị trí header sẽ hiển thị toàn trang, nằm ở đầu trang web.
 • Thiết bị hỗ trợ: cả Mobile và PC.
 • Ảnh mô tả: ảnh 1, ảnh 2 và ảnh 3.

2. Dưới Player.

 • Vị trí dưới player sẽ hiển thị ở trang xem phim (bao gồm cả xem phim bộ và xem phim lẻ).
 • Thiết bị hỗ trợ: cả Mobile và PC.
 • Ảnh mô tả: ảnh 1 và ảnh 3.

3. Dưới thông tin phim.

 • Vị trí dưới thông tin phim sẽ hiển thị ở trang xem phim và trang giới thiệu phim bộ.
 • Thiết bị hỗ trợ: cả Mobile và PC.
 • Ảnh mô tả: ảnh 1 và ảnh 2.

4. Catfish. (Đã full, không nhận thêm)

 • Vị trí nằm phía dưới màn hình có nút đóng quảng cáo hiển thị toàn trang.
 • Thiết bị hỗ trợ: cả Mobile và PC.


Ảnh mô tả:

Ảnh 1: thể hiện vị trí header, dưới player và dưới thông tin phim (Phim lẻ).Ảnh 2: thể hiện vị trí header và dưới thông tin phim (Phim bộ).Ảnh 3: thể hiện vị trí header, dưới player và dưới thông tin phim (Phim bộ).